Az IL programozási nyelv

Absztrakt adattípusok

A nyelvben lehetőség van absztrakt osztályok definiálására, ilyenkor a minősítők közé a abstract kulcsszót kell írni. Például a parancs tervminta osztálya a következőképpen néz ki:

.class public abstract auto ansi beforefieldinit ICommand extends [mscorlib]System.Object { .method family hidebysig specialname rtspecialname instance void .ctor() cil managed { } .method public hidebysig newslot abstract virtual instance void Do() cil managed { } }