Az Inform 7 programozási nyelv

Nyelvi elemek

Nyelvi elemek

Az Inform 7 egy deklaratív, logikai nyelv. A nyelv nem tesz különbséget a kis- és nagybetűvel írt szavak között. Elnevezési konvenció például, hogy a helyiségek nevei nagybetűvel kezdődnek, a tárgyak nevei kicsivel.

Jelkészlet

A jelkészlete a számjegyek, írásjelek(.,;?!: stb) és Unicode is használható. Az unicode karakterek írásmódja meglehetősen kényelmetlen. A karakterekre a [unicode sorszám] alakban kell hivatkozni. Ha betöltjük a Unicode Character Names kiegészítést, akkor a gyakoribb karakterekre név szerint hivatkozhatunk.

Include Unicode Character Names by Graham Nelson; "[unicode Latin capital letter L with stroke]odz Churchyard" ;

Azonosítók

Az azonosítók általában kisbetűvel írt főnevek. Tárgyak nevei, személyek, minden, ami a világban jelen van. A nevekben szerepelhetnek számok is, de nem jellemző.

Literálok

A literálok túlnyomó többsége egy átlagos programban string-ek. Ezek az emberi játékosnak szánt leírások a világ elemeiről. Létezik szám és idő literál is.

Megjegyzések

A megjegyzéseket [ ] zárójelek közé kell írni. A megjegyzések lehetnek többsorosak is.