Az Inform 7 programozási nyelv

Utasítások, vezérlési szerkezetek

Utasítások, vezérlési szerkezetek

Értékadás, üres utasítás

Kezdő értékadás változóknak, (csak akción belül) például

let outer bull be 25;

Érdekesség, hogy a változó neve állhat több szóból is.

Üres utasításnak a ";" felel meg mint sok más nyelvben.

Szekvencia

A szekvencia a szokásos módon valósul meg. Az utasításokat a pontosvesszővel lehet elválasztani.

If

A feltételes elágazás a megszokott módon működik.

if (...) then (...) [ otherwise if (...) ... ] [ otherwise ... ]

Az if kulcsszó helyett unless is írható. A then kulcsszó helyettesíthető vesszővel.

While

A while ciklus a többi programnyelvben megszokott while ciklushoz hasonlóan működik.

while (...) repeatedly (...)

Repeat

A repeat ciklus a szokásos for ciklusnak felel meg.

repeat with my counter running from 1 to 10: ...

Repeat running through

Ez a ciklus a foreach ciklusnak felel meg.

repeat with item running through open containers: ...

Vezérlésátadó utasítások

A next és break parancsok használhatóak a while és a repeat típusú ciklusokban, hogy a következő iterációra illetve kiugorjunk a ciklusból.

Blokkszerkezet

A fentebb említett vezérlési szerkezetek törzsében csak egy utasítás állhat. Ha több utasítást szeretnénk oda tenni, akkor a begin-end blokkszerkezetet kell használni. A begin-end szerkezet csoportosít tetszőlegesen sok utasítást.

if whatever is an open door begin; say "Oh look, an open door!"; if whatever is openable then say "But you could always shut it."; end if. while ... begin; ... end while.

Játékos parancsok használata

A program forráskódjában ki lehet adni a játékos által kiadható parancsoknak mefelelő utasításokat. Ezek hatása megegyezik azzal, mintha a játékos írta volna be a megfelelő parancsot a játék közben. Ez akciók programbeli kiváltására alkalmas, vagy a játékos által kiváltott akció lecserélése egy másikra.

try akció try silently akció

A try kulcsszó is jelzi, hogy az akció sikeres végrehajtása egyáltalán nem garantált. A silently kulcsszó hatása az, hogy ha az akció sikeresen végrehajtódott, akkor nem jelennik meg róla tájékoztatás.

Before locking the front door, try silently closing the front door.

A fenti forráskód példa egy akció előtt végrehajtott másik akcióra.