A Miranda programozási nyelv

Programozási környezet

Programozási környezet

A Miranda egy UNIX alatt futó interaktív alrendszer. Alapvetõ feladata: a felhasználó által egy terminálon begépelt kifejezések kiértékelése az aktuális script által létrehozott környezetben. Például a legelsõ példaként megadott script-ben kiértékelés után a z értéke 9.0.
A Miranda fordító összedolgozik egy editor-ral (alapbeállításként ez a vi, de ez átállítható). A script-ek automatikusan újrafordítódnak minden editálás után, így minden szintaktikus vagy típus hibára azonnal fény derül. A polimorfikus típusrendszer lehetõvé teszi a nagyarányú logikai hibafelismerést fordítási idõben.
Beépített függvények meglehetõsen nagy könyvtárrendszerével rendelkezik. Létezik egy teljes online referencia és kézikönyv. A UNIX egy jó felülettel rendelkezik, lehetõvé téve a Miranda programok számára az ezen keresztüli adatcserét tetszõleges UNIX file-lal, valamint a Miranda programok meghívhatók közvetlenül a shell-bõl, akár más nyelven írt programokkal kombinálva õket UNIX pipe segítségével.