Az OPL programozási nyelv

Alprogramok

4. Alprogramok

Egy modulban korlátlan számú eljárás lehet, minden eljárást a PROC kulcsszóval kezdődik, és ENDP-vel végződik. Az első eljárás fog először végrehajtódni, az eljárások nevének :-tal kell végződnie.
Eljárást meghívni egyszerűen a nevével lehet (a :-tal együtt!). Paramétereket zárójelben lehet megadni, érték szerint fognak átadódni, csakúgy, mintha új lokális változók lennének az eljáráson belül. Értéket visszaadni a RETURN utasítással lehet, ha nincs megadva, akkor egy üres sztringet ("") fog visszaadni.

PROC ar:
    LOCAL x, r
    PRINT "Add meg az arat",
    INPUT x
    PRINT "Add meg az adokulcsot",
    INPUT r
    PRINT "Az adoval novelt ar =", ado:(x, r)
    GET
ENDP

PROC ado:(p1, p2)
    RETURN p1+p2%
ENDP