Az OPL programozási nyelv

Hibakezelés

8. Hibakezelés

A TRAP parancs időlegesen kikapcsolja az OPL hibakezelő funkcióit, sok parancs elé írva használható, ha a mögötte megadott parancs végrehajtásakor hiba keletkezik, a program nem áll meg, hanem a következő sorral folytatódik. A hiba kódját az ERR utasítással kérdezhetjük le. Ha 0, nem volt hiba.
Például:

PROC trapteszt:
    LOCAL szam%
    DO
        PRINT "Adj meg egy számot!",
        TRAP INPUT szam%
    UNTIL ERR=0
    PRINT "Érvényes szám."
    GET
ENDP

Lehetőségünk van hibát generálni a RAISE utasítással, például

IF s=0
    RAISE -2
    REM érvénytelen paraméter, nullával való osztás
ENDIF
RETURN (1/s)    REM visszaadjuk s abszolútértékét