Az OPL programozási nyelv

Adatbázis kezelése

6. Adatbázis kezelése

Adatbázis táblák létrehozása

CREATE opl-create-sztring, logikai-név, mező-változók

A parancs megnyit (és létrehoz, ha még nem létezik) egy táblát egy adatbázisban, és hozzárendel minden mezőhöz egy változót.

Példa: CREATE "people FIELD name, number TO phonebook", A, n$, number$

Adatbázis táblák megnyitása

OPEN opl-select-sztring, logikai-név, mező-változók

Az opl-select-sztring egy SQL szelekciós kifejezés.

Példa: OPEN "people SELECT name, number FROM phonebook ORDER BY name ASC", A, n$, num$

Rekordok módosítása

Használhatók a MODIFY (edit módba egy rekordot), INSERT(egy új rekordot ad hozzá, a numerikus mezők értéke 0, a sztingeké "" lesz, és edit módba teszi), PUT(befejezi a módosítást) és CANCEL(abbahagyja a módosítást, nem történik változás) kulcsszavak.

A BEGINTRANS-al kezdhetünk egy új tranzakciót, az utána következő módosítások a COMMITTRANS-ig nem kerülnek végrehajtásra. A ROLLBACK felfüggeszti a tranzakciót mindenféle módosítás nélkül.

Példa:

BEGINTRANS
    INSERT
       A.name$ = "Peti"
    PUT
    :
COMMITTRANS

Rekord pozíció

Az aktuális rekord pozícióját változtató utasítások a következőek: FIRST, LAST, BACK, NEXT.
A rekordok számát a COUNT paranccsal kaphatjuk meg.

Adatbázis és tábla bezárása

A CLOSE bezárja a megadott táblát. Egy időben 26 logikai nevet lehet használni a programban, ha egy többet is akarunk használni, akkor előbb egyet fel kell szabadítani a CLOSE utasítással.

Keresési funkciók

A DBFIND&:("Barna") megkeresi az első mintának megfelelő rekordot. Használhatóak wildcard-ok (?, *) is.

Példa:

FIRST
WHILE DBFIND&:("*BARNA*")
    PRINT a.name$
    NEXT
    GET
ENDWH