A PL/SQL programozási nyelv

Helyesség

A PL/SQL nem támogatja a helyességbizonyítást.