A PL/SQL programozási nyelv

Nyelvi elemek

Lexikális elemek

A nyelvben az alábbi karakterek használhatók:

A jobb olvashatóság érdekében a programszöveg tetszőlegesen tördelhető, a következő kikötésekkel. A szomszédos azonosítókat kötelező elválasztani egymástól, és a lexikális elemekben nem szabad helyközt hagyni.

Elhatároló jelek

Egykarakteres

Szimbólum Jelentés
+ additing operator
% attribute indicator
' character string delimiter
. component selector
/
division operator
( expression or list delimiter
) expression or list delimiter
: host variable indicator
, item separator
*
multiplication operator
" quoted identifier delimiter
=
relational operator
<
relational operator
> relational operator
@
remote access indicator
; statement terminator
- subtraction/negation operator

Többkarakteres
Szimbólum Jelentés
:= assignment operator
=> association operator
||
concatenation operator
**
exponentiation operator
<<
label delimiter (begin)
>> label delimiter (end)
/*
multi-line comment delimiter (begin)
*/
multi-line comment delimiter (end)
.. range operator
<> relational operator
!= relational operator
~= relational operator
^= relational operator
<=
relational operator
>= relational operator
-- single-line comment indicator

Azonosítók

Az azonosítók legfeljebb 30 karakter hosszúak lehetnek. A kezdő karakter kötelezően betű, a továbbiakban számok, betűk és speciális jelek (pl. _, $, #) váltakozva követhetik egymást.
A PL/SQL nem tesz különbséget a kis- és nagybetűk között, valamint idézőjelek között helyközt is tartalmazhatnak a változók nevei.
Vannak foglalt szavak. Ilyenek például a BEGIN, END, DO, EXIT, stb. A teljes lista megtalálható: itt.
A STANDARD csomagban találhatóak az előre definiált azonosítók például az INVALID_NUMBER kivétel. Ezek újradeklarálhatóak, ekkor a lokális deklaráció elfedi a globálisat.

Literálok

A PL/SQL megkülönböztet numerikus, karakter, sztring, dátum, Boolean értéket.

A numerikus literál lehet egész, vagy valós típusú.
Az egész literál egy opcionálisan előjelezett számsorozat tizedespont nélkül.

030	6	-14	+12
A valós literál egy opcionálisan előjelezett számsorozat tizedesponttal,„E” jelölést tartalmazhat.
6.67	0.0	.5	2E5

A karakter literál egy egyedi karakter aposztrófok közé zárva. A karakterek literálok esetében meg vannak különböztetve a kis- és nagybetűk.
'Z'	'%'	' '	'('

A sztring literál aposztrófok közé zárt karakterek sorozata. Ebben az esetben is megkülönbzöteti a nyelv a kis- és nagybetűket.
'literál'	'2. literál'

A logikai literál lehet: TRUE (igaz), FALSE (hamis), NULL (ismeretlen érték).

A dátum literál több formában is megadható, az adattípustól függően. (DATE, TIMESTAMP, stb.)

Megjegyzések

PL/SQL-ben kétféle módon írhatunk megjegyzéseket.
Egysoros megjegyzés: A ’--’ karakterektől a sor végéig (Akárcsak Adában.)
Többsoros megjegyzés: A ’/*’ és a ’*/’ szimbólumok által közbezárt rész (Hasonlóan a C++-hoz.)