PostScript

Grafikai fogalmak

Néhány fogalmat meg kell ismerj, mielõtt belemerülünk a nyelvbe magába. A Postscript ezeket a fogalmakat használva írja le és kezeli a képet, a lap tartalmát. Tényleg nem sok ilyen fogalom van.

Eszköztér

Ez az a koordináta-rendszer, amit a nyomtató hardver megért. Az egység általában a nyomtató felbontása szerinti. Nincs mit mondani ezen kívül errõl, a PostScript programok kimondottan nem szokták használni.

Felhasználói tér

Ez az a koordinátarendszer, amit a PostScript programok használnak hogy leírják a pontok, vonalak stb. helyét. A felhasználói tér alapvetõen az iskolából már jól ismert elsõ síknegyed. Az origó a lap bal alsó sarkában található. A koordináták valós számok, így nincs rögzített felbontás a felhasználói térben. Az értelmezõ automatikusan átváltja a koordinátákat a felhasználói térbõl az eszköz-térbe.

Esedékes átalakító mátrix

A koordináták átváltása a felhasználói térbõl az eszköz-térbe az esedékes átalakító mátrixszal történik, ami egy háromszor hármas mátrix, amely lehetõvé teszi a teljes felhasználói tér forgatását, nagyítást, tükrözését az eszköz térben. Ez nagy leíróerõvel ruházza fel a PostSctriptet, amint azt késõbb megmutatjuk.

Útvonal

Az útvonal szakaszok, görbék (esetleg nem összefüggõ) gyüjteménye a lapon. Az útvonal nem a festék helyét írja le a lapon, csupán egy képzeletbeli nyomvonal a lap fölött. Egyes mûveletek lehetõvé teszik egy útvonal által meghatározott alakzat megfestését, kitöltését, vagy körülfogását.

Aktuális útvonal

Ez az az útvonal amit a Postscript program éppen szerkeszt, darabkáról darabkára.

Körülfogási útvonal

A Postscript értelmezõ mellõzni fogja a továbbiakban a szakaszok, görbék és bittérképek ezen útvonalon kívüli részeit, csupán a körülfogási útvonalon belül esõ részeket rajzolja meg. Általában a körülfogási útvonal egy téglalap, a lap szélétõl bõ fél centiméterre, de könnyen beállítható tetszés szerint.

Grafikai állapot

Különbözõ beállításainak gyûjteménye, amelyek leírják a grafikai állapotot. Ilyen beállítás például az aktuális útvonal, betûkészlet, átalakítási mátrix. A programok gyakran elmentik a grafikai állapotot egy erre a célra szolgáló verembe, majd késõbb visszaállítják azt, a gsave, valamint a grestore mûveletekkel.