Az DBase nyelv család

Nyelvi elemek

Azonosítók:

Általánosan:

Változók bárhol deklarálhatók a programban, egyszerűen azzal, hogy értéket adunk neki.
Egy változónak nincs fix típusa, ezért mindig olyan típusú, amilyen értéket utoljára kapott, tehát egy változó típusa változhat a program futása közben.

dBase:

A dBase kétféle változót különböztet meg:
 1. Nyitott adatbázis összes mezője (kivéve a memo típusúakat)
  Meződefiníció részei:
  Mezőnév:
  • legfeljebb 10 karakter hosszú
  • betűvel kezdődik
  • betűt, számjegyet és '_'-t tartalmazhat
  • nincs más konvenció, így foglalt szavak sincsenek!
  Mezőtípus: (a definiáláskor egyetlen betű)
  • C = karakteres
  • N = numerikus
  • D = datum
  • L = logikai
  • M = "memo"
  Mezőszélesség:
  A mezőben tárolni kívánt karakterek vagy számjegyek száma.
  Numerikus esetben a tizedespont és a tizedesjegyek is beleszámítandók, és külön meg kell adni, hogy ebből hány karaktert is szánunk a tizedesjegyeknek.
  a többi típus esetén a méret kötött, nem változtatható, így magadása sem kötelező.
 2. Memóriaváltozók:
  Ha egy vátozó neve megegyezik egy, az aktuális adatbázis-állomány egy mezőjének nevével, akkor e név beírása mindig a mezőre vonatkozik!
  pl.: datum nevű változó és megyegyező nevű mező eseténesetén:
  • datum: a mezőre hivatkozik
  • m-> datum: a változóra hivatkozik.
  Egyszerre legfeljebb 256 memóriaváltozó lehet, és ezek összes tárigénye nem haladhatja meg a 6000 byte-ot!
  Memóriaváltozók láthatósága:
  1. Lokális deklaráció:
   PRIVATE < mem. vált.-lista> a program lefutása után autómatikusan megszűnnek
  2. Globális deklaráció: PUBLIC < mem. vált.-lista > a program befejezése után is lekérdezhetőek!!
  Memória változó megszüntetése:
  • RELEASE
  • CLEAR MEMORY
  Finomság:
  PRIVATE ALL [LIKE |EXCEPT] < mem. vált nv > A parancs hatására a megfelelő nevű váltázók mind lokálisan jönnek létre. Ezáltal lokális tulajdonságúvá tehetünk egy felsőbb szinten már lérehozott változót is ;)

Clipper:

A nyelv sok standard szót definiál, ezek használhatók változónevekként is.
A változónevek nem kis-nagybetû érzékenyek.
Változót "deklarálhatok" a következõ utasításokkal:

FoxPro:

Használhatók a Clipper lehetõségei, valamint bevezettek egy új deklarációt:
REGIONAL: Olyan változót deklarál melynek élettartama az adott régió, tehát a régió végén megszûnik. (A régió egy eljárás egy része.)

Elválasztó jelek és megjegyzések

dBase:

Elválasztókarakter: a szóköz, illetve paraméterek esetén a veszző (olyankor a parancsban máshol vessző nem szerepelhet)
Komment jelölések:
NOTE vagy '* ' : egész soros komment
&& : a sor további részének kikommentezése

Clipper:

Komment jelölések:
* : egész soros komment
// vagy && : a sor további részének kikommentezése
/* és */ sorközi magyarázat