A Modula2 programozási nyelv

Szabványos könyvtárakSzabványos könyvtárak

A nyelv lehetôvé teszi gépfüggô információk használatát, amelyben az elôre definiált SYSTEM modul ad segítséget. Azonban - a Pascal-tól eltérôen - nincsenek beépített I/O-, sztring- és lebegôpontos mûveletek, ezeket szintén elôre definiált szabványos könvytárakból érhetjük el. Ilyen könyvtárak tartalmazzák a Topspeed Modula-2-ben a file-ok (FIO modul), a sztringek (Str modul) és a lebegôpontos számok (MathLib modul) kezelésével kapcsolatos mûveleteket.