A TTCN-3 programozási nyelv

Példaprogramok

HTTP teszter

Feladat megfogalmazása

A program célja egy HTTP szervert tesztelni képes absztrakt teszt létrehozása. A tesztkörnyezet felépítése során definiálásra kerülnek az üzenetek, portok és komponensek alapvető adattípusai, majd egy testcase is megalkotásra kerül ezek felhasználásával, amelyen egy egyszer GET parancsot küldünk, és várjuk a szerver 200 OK típusú válaszát.

Forrás

Készítette

Bálint Csaba Levente

Készítés éve

2012

Párhuzamos komponens demo

Feladat megfogalmazása

A program célja egy a párhuzamos komponensek közötti kommunikációt, valamint az alternatív üzenetkezelés módszereit (alt, interleave, altstep) bemutató testcase létrehozása. Ehhez definiálásra kerülnek a kommunikációhoz szükséges üzenetek, portok és komponensek, majd a testcase folyamán két párhuzamos komponens egymással való dinamikus kommunikációja zajlik le.

Forrás

Készítette

Bálint Csaba Levente

Készítés éve

2012

External függvény demo

A program célja az external (más programozási nyelven megírt) függvények használata. A c++ nyelven megírt függvényt egy külső fájlban (.cc) helyezzük, majd a ttcn3 modulon belül tudjuk használni az external kulcszó megadásával. A program továbbá tartalmazza a működéshez szükséges portok, komponensek, üzenettípusok, testcase, alstep definíciókat.

Forrás

Készítette

Took Zsuzsanna Gabriella

Készítés éve

2013

Template demo

A program célja a template-ek, és azok paraméterezhetőségének bemutatás, valamint az a létrehozott templatekre való mintaillesztés. A beérkező üzenetek esetében lehetőség van ellenőrízni, hogy illesztehető-e adott templatre. A program továbbá tartalmazza a működéshez szükséges portok, komponensek, üzenettípusok, testcase, alstep definíciókat.

Forrás

Készítette

Took Zsuzsanna Gabriella

Készítés éve

2013

Asszociativ függvény

A program a Horváth Z.: Párhuzamos programozás reláció alapú modellje műben bemutatott adatcsatorna tétel-ben leírt algoritmus implementációja TTCN 3 nyelven. Az előbbi tételt a bsc képzés megfelelő kurzusán c/c++ nyelveken kellett implementálni külső eszközök segítségével a hallgatóknak. Mivel az algoritmus jelentősen támaszkodik az elosztott működésre és az egyes külön futó komponensek közti kommunikációra, ezért a TTCN 3 nyelv erősségét ezen a téren jól bemutatja. Fontos megjegyezni, hogy mig a c++-os implementációhoz külső könyvtárakat kellett felhasználni, addig TTCN-ben csupán a beépített nyelvi elemekkel megoldható a feladat.

A program kiszámolja egymás után érkező számok cosinus-át iterációs módszerrel. A következő összefüggésből indul ki:

formula of cosine

Forrás

Készítette

Béres Szabolcs

Készítés éve

2014

ASN1 modul

A program bemutatja, hogy egy egyszerű ASN1 modulban definiált tipusok és értékek hogy használhatók TTCN modulokban.

Forrás

Készítette

Béres Szabolcs

Készítés éve

2014

SIP szimulátor

A program bemutatja a SIP protokoll tesztelése TTCN-3 -ban

A program a koövetkező hivási láncot fogja generálni:

callflow

Forrás

Készítette

Balint Cristian

Készítés éve

2014