A TTCN-3 programozási nyelv

Nyelvi elemek

TTCN-3 programok írásakor a programozási nyelvek többségére jellemző karakterkészlet alkalmazható. A nyelvben szereplő azonosítókat alfanumerikus karakterek illetve a _ jel alkothatja, ugyanakkor nem kezdődhetnek a _ jellel. A nyelv szintaxisa kisbetű-nagybetű érzékeny, a kulcsszavak mindegyike kis betűvel írott.

Kommenteket a C/C++-ban megszokott módon használhatunk, azaz lehetőség van egysoros (//) illetve több soros (/* */) kommentek létrehozására. Az utasításokat a ; jel választja el egymástól, ennek elhelyezése a } jel után opcionális, minden más esetben kötelező.