Az ABC programozási nyelv

Helyesség

Az ABC nyelv nem tartalmaz helyesség ellenõrzõ részeket.