Az ABC programozási nyelv

Objektum-orientált programozás

Az ABC nyelv nem tartalmaz objektum orientált nyelvi elemeket.