Az ABC programozási nyelv

Sablonok

Az ABC nyelv nem rendelkezik sablon megvalósítására alkalmas nyelvi eszközzel.