Az ABC programozási nyelv

Kivételkezelés

Az ABC nyelv nem rendelkezik a kivétel kezelés megvalósítására alkalmas nyelvi eszközzel.