Az AWK programozási nyelv

Lexikális elemek (felhasználható karakterek)

(ASCII kód a megengedett)
karakterek [ABC] ,[A-Za-z]
számjegyek [0..9]

Elhatárolójelek, utasításvége jel, kis- nagybetű különbözősége

Megkülönbözteti a kis- és nagybetűket.
Elhatárolójelek:

Azonosítók

[A-Za-z], [0..9], _, de nem kezdődhet számmal

Megengedett szintaxis

letter{letter[_]|digit[_]}

Hosszúsági megkötés

Be kell férjen egy sorba

Fenntartott szavak

Nincsenek fenntartott szavak

Literálok csoportosítása, karakterek, karaktersorozatok

Az AWK-ban kétféle típus van: