Az Algol68 programozási nyelv

PéldaprogramokPéldaprogramok

Egy pici tekenyilvántartó program:

begin mode person = struct(string name, int score, ref person next); ref person first := nil, ptr; string bowler; int bowled; bool still looking; make term(stand in, " "); # space legyen a string elvasztó az stdin-en # while read((bowled,bowler)); bowled 0 do first := heap person := (bowler,bowled,first) od; while read((newline,bowler)); bowler # " " # soron belüli # valójában áthúzott = # do ptr := first; still looking := true; while (ptr :#: ref person(nil)) ^ still looking # soron belüli # valójában áthúzott = # do if name of ptr = bowler then print((bowler, score of ptr, newline)); still looking := false else ptr := next of ptr fi od; if still looking then print((bowler, "not in our league",new line)) fi od end

Egy program a 99 sörösüvegről:

# 99 Bottles of Beer # ( PROC width = (INT x) INT: (x>9 | 2 | 1) ; FOR i FROM 99 BY -1 TO 1 DO printf ( ( $ 2l n(width(i))d , x "bottle" b("","s") x "of beer on the wall," , x n(width(i))d , x "bottle" b("","s") x "of beer." , l "Take one down, pass it around," , x n(width(i-1))d , x "bottle" b("","s") x "of beer." $ , i , i=1 , i , i=1 , i-1, i=2 ) ) OD )

Az n-vezér problémát megoldó, működő Algol-68 program: (A68S fordítóhoz)

PR UPPER .PR # Ez a pragma azert kell, hogy ne kelljen a kulcsszavak ele pontot tenni, # # hanem a nagybetu jelzi, hogy mi a kulcsszo. # BEGIN LOC INT db:=0; # A megoldasok szama # LOC INT n; # A tabla merete # LOC INT m:=1; # Ez mutatja, hogy meddig jo # LOC INT c:=0; # Ez mutatka, hogy a vegen vagyunk-e # LOC BOOL l:=FALSE; # Talaltunk-e megoldast. # print(("A tabla nxn-es? n=")); read((n,newline)); # A tablameret bekerese. # LOC [1:n] INT tabla; # Valtozo hosszu tomb definialasa # # Es kezdoertekenek beallitasa # FOR i TO n DO tabla[i]:=1 OD; COMMENT Ez a resz allapitja meg, hogy az elso m+1 db kiralyno jo helyen van-e. COMMENT PROC ro = BOOL: BEGIN LOC BOOL l:=TRUE; FOR i TO m WHILE l DO l:=(NOT(tabla[m+1]=tabla[i]) AND NOT(ABS(m+1-i)=ABS(tabla[m+1]- OD; l END; COMMENT A megoldas kiiratasa. COMMENT PROC kiir = VOID: BEGIN db:=db+1; print(( "A(z) ",whole(db,0), ".megoldas: ")); FOR i TO n DO print((whole(tabla[i],0),(i=n|""|","))) OD; print((newline)) END; COMMENT Megadja az elso olyan helyet, ahol mar utik egymast a vezerek. Ha ilyen nincs, akkor ez egy jo megoldas. Visszaadja, hogy a megoldas jo-e. COMMENT PROC keres = BOOL: BEGIN LOC BOOL l:=TRUE; m:=m-1; WHILE (NOT(m=n) AND l) DO l:=ro; m:=m+1 OD; l END; COMMENT Az allas nem volt jo, ezert az egyik kiralynot feljebb teszi, illetve ha legfelul van, akkor legalulra teszi, es az elozovel teszi ugyanazt. Ha a legelsot kellene legfelulrol feljebb tenni, az az jelenti, hogy vegigertunk, igy c-t is beallitjuk. COMMENT PROC novel = VOID: BEGIN c:=1; WHILE (c=1 AND m>0) DO IF (tabla[m]=n) THEN tabla[m]:=1; m:=m-1 ELSE tabla[m]:=tabla[m]+1; c:=0 FI OD END; COMMENT A fo ciklus, amely keresi a megoldasokat. Vege, ha c=1. COMMENT WHILE (c=0) DO l:=keres; IF l THEN kiir FI; novel OD; IF db=0 THEN print(("Nincs megoldas.",newline)) FI #Ha megsem volt megoldas...# END

És még pár példaprogram:

- példa eljárásváltozóra:

begin # Eljaras valtozo. # proc(int)int myproc; myproc := (int i)int:i+1; print(myproc(10)); myproc := (int j)int:j-1; print(myproc(10)) end # Kepernyore: 11, 9.#

- legnagyobb közös osztó kiszámítása:

begin # Legnagyobb kozos oszto. # proc gcd=(int a,b)int: ( b=0 |abs a | gcd(b,a mod b) ); while int a,b; print((newline, "two integers please : ")); read((a,b)); a>0 or b>0 do print((blank*15,"gcd of ",a,"and ",b,"is ",gcd(a,b))) od end # Kiirja a bekert ket szam lnko-jat. #

- különböző számolások:

begin # Kulonbozo szamolasok. # proc sum=(int n,proc(int)real p)real: begin reals:=0; for i to n do s+:=p(i) od; s end; print((sum(10,(int j)real:sin(2*pi*j/10)),newline, sum(10,(int j)real:cos(2*pi*j/10)))); print((sum(60,(int j)real:sin(2*pi*j/120))/60,newline, sum(50,(int j)real:sin(2*pi*j/100))/50,newline, sum(40,(int j)real:sin(2*pi*j/80))/40,newline, sum(30,(int j)real:sin(2*pi*j/60))/30,newline, sum(20,(int j)real:sin(2*pi*j/40))/20,newline, sum(60,(int j)real:cos(2*pi*j/120)))) end

- függvénykirajzolás:

begin # Rajzolas (csavartvonal). # real c=2*pi; proc f=(real x)real:exp(-x)*sin(c*x); real d=.0625,s=32;inth=34,lim=30; for i from 0 to lim do real y=f(d*i); print((blank*(round(s*y)+h),"*",newline)) od end

- operátorok definiálása:

begin # Operatorok. # op?=([]real a)real: (upb a=1|a[1]|a[1]+1.0/?a[2:]); []real x=(1,1,1,1,1,1,1,1), y=(1,2,3,4,5,6,7,8); print((?x,newline,?y)) end # Kiirja: 1.61905, 1.43313 #

- másodfokú egyenlet megoldása unió segítségével:

begin # Masodfoku egyenlet megoldasa. # mode rc=union(real,compl); proc qe=(real a,b,c)[]rc: # Vannak-e valos gyokei? # if real d:=b^2-4*a*c; d>0 then d:=sqrt(d)/2/a; (-b/2/a+d,-b/2/a-d) elif d=0 then-b/2/a else d:=sqrt(-d)/2/a; real re=-b/2/a; (re i d,re i -d) fi; while real a,b,c; print((newline,"the coefficients, please : ")); read((a,b,c)); a/=0 do print(qe(a,b,c)) od end # Kiirja a gyokoket (ha komplex, akkor is). #

- permutációk kiíratása:

begin # Permutaciok. # int n; read(n); proc perm=(ref[]int a)void: (int n=upb a; if n=1 then printperm else to n do perm(a[:n-1]); int a1=a[1]; a[:n-1]:=a[2:]; a[n]:=a1 od fi ); proc printperm=void: (for i to n do print(t[i])od; print(newline)); [n]int t; for i to n do t[i]:=i od; perm(t) end # Kiirja az 1-n szamok osszes permutaciojat.#

- faktoriális kiszámítása (az ejárás önmaga paramétere):

begin # Eljaras, mint onmaga parametere. # mode p=proc(p)int; proc fact=(p f)int: (i=0|1|int j=i; i-:=1; j*f(f)); proc q=(int n)int:(i:=n; fact(fact)); int i; for i to 10 do print((q(i),newline)) od end # Kiirja 1-10-ig a szamok faktorialisat. #

- öröknaptár:

begin # Oroknaptar. # proc what=(int month,day,year) void: (bool greg= year>1582 or year=1582 and month*100+day>=1015; bool leap=year%*4=0 and (not greg or year%*100/=0 or year%*400=0); int r=day+year + case month in 0,3,3,6,1,4,6,2,5,0,3,5 esac + if greg then int j=year-1600; year%4-j%100+j%400-10 else year%4 fi - abs(leap and month<3); print((blank*17,"that day is ", case r%*7 in "Friday","Saturday","Sunday", "Monday","Tuesday","Wednesday" out"Thursday" esac, newline)) ); while int month,day,year; print("your date (month, day, year)? "); read((month,day,year)); month>0 and month<13 do what(month,day,year) od end

- faktoriális kiszámítása egy helyes és hibás módon:

begin # Hiba!!! # int n; read(n); begin proc(int)int f=(int i)int:(i=0|1|i*f(i-1)); proc g=(int i)int:(i=0|1|i*g(i-1)); print(g(n));print(f(n)) end end # A g kiirja a szamok faktorialisat. # # Az f-nel hibat kapunk. #

- az Algol68 "furcsaságait" (operátorok és a prioritás felüldefiniálása, ortogonalitás) bemutató program: (az interpreter miatt kell a kulcsszavat ''-ek közé tenni)

'begin' print(("Kerek ket szamot: ",newline)); # Változó nevében lehet szóköz is # 'int' elso szam, masodik szam; print("A = "); read(elso szam); print("B = "); read(masodik szam); 'int' a := elso szam, b := masodik szam; # Az if szerkezenek is van visszatérési értéke, ez kerül kiíratásra # print((newline,"A nagyobbik szam: ",'if' a>b 'then' a 'else' b 'fi')); 'proc' ('int', 'int') 'int' lnko fuggveny, f fuggveny; # "lnko fuggveny" és "f fuggveny" eljárás típusú változók # # az értékadáskor maga az eljárás törzse adódik értékül # lnko fuggveny := ('int' x, 'int' y) 'int': 'begin' # x1 és y1 változók azért szükségesek, mert érték szerinti paraméterátadás van # # nem váloztathatók az x és y értékei # # cím szerinti paraméterátadáskor pedig felülíródna az aktuális paraméter # 'int' x1 := x , y1 := y; 'while' (x1 > y1) 'or' (x1 < y1) 'do' 'if' x1 > y1 'then' x1 := x1-y1 'else' y1 := y1-x1 'fi' 'od'; x1 'end'; print((newline,"LNKO = ",lnko fuggveny(elso szam, masodik szam))); # a print paramétere gyakorlatilag akármilyen objektum lehet # print((newline,"LKKT = ", 'begin' 'while' (a > b) 'or' (a < b) 'do' 'if' a > b 'then' a := a-b 'else' b := b-a 'fi' 'od'; elso szam*masodik szam/a 'end')); f fuggveny := ('int' x, 'int' y) 'int': x+y*2; print((newline,"A+B*2 = ",f fuggveny(elso szam, masodik szam))); # operandusok prioritása felüldefiniálható # 'prio' + = 3, * = 2; print((newline,"A+B*2 = ",f fuggveny(elso szam, masodik szam))); # sőt a predefinit operátorok is felüldefiniálható # 'op' + = ('int' n, 'int' m) 'int': n; print((newline,"A+B = ",elso szam + masodik szam)) # minden utasítást ;-vel kell elválasztani, az utolsót nem szabad, mert az üres utasítás # # nem megengedett # 'end'