Az Algol68 programozási nyelv

Lexikális elemekAzonosítók

Azonosító betűvel kezdődhet, betűk és számok sorozatából állhat. Az azonosítókban szerepelhetnek szóközök. Elvileg megengedett egyéb jelek használata is, amíg nem kerülnek összeütközésbe az Algol különleges jelentésű szimbólumaival - erre példa a görög betűk használata. Nincs hosszúsági korlátozás az azonosítókra. A nyelv megkülönbözteti a kis és nagybetűket, azaz case-sensitive.

Literálok

A nyelvben egész és valós számok, karakterek és sztring literálok vannak. A sztringek maximális hosszára nincs megkötés. Az egészek a szokványos formákban írhatók le, pl.:

6, +400, -1234

A valós számok nagyjából minden ismert formában leírhatók, és használhatóak a 10 egész kitevős hatványai is - ezt fordítótól függően esetleg másképp jelölik, hiszen nyilván nem mindenhol van lehetőség alsóindexek írására. Pl.:

6.0, .873, 0.873, -10^7, 10^(-4), +10^+5, -0.511011, 02.80010-2

Műveletek

A szokásos műveleteken kívül az egész és a valós számokra is van hatványozó operátor, melynek jele '^'. Hasonlóan mindkét módra megvan a szokványos '/' osztó operátor, melynek eredménye minden esetben valós típusú. Van továbbá egy különleges osztó operátor, a '÷', amely akkor van értelmezve, ha mindkét operandus egész típusú. Ennek eredmény egész, melyet a hányados egész értékre csonkításával kapunk meg.

Megjegyzések

Kommenteket '#' jelek, illetve 'co' vagy 'comment' kulcsszavak közé írhatunk, megkötés hogy a megjegyzés elején és végén ugyanazt kell használnunk.