A Cayenne nyelv

Nagyobb példákPéldák

Itt található néhány teljes, egyszerű példa.

Néhány alapos példa talalhato itt.

Néhány aritmetikai és lista funkció.
module example$main = #include Prelude let fac :: Int -> Int; fac n = if (n == 0) 1 (n * fac(n - 1)); fromTo :: Int -> Int -> List Int; fromTo n m = if (n <= m) (n : (fromTo (n+1) m)) Nil; in putStrLn (System$List.show show (map fac (fromTo 1 10)))
A function with a dependent type.
module example$taut = #include Prelude struct { data Nat = Zero | Succ Nat; concrete TautArg :: Nat -> #; TautArg (Zero) = Bool; TautArg (Succ m) = Bool->TautArg m; taut :: (n::Nat) -> TautArg n -> Bool; taut (Zero) x = x; taut (Succ m) x = taut m (x True) && taut m (x False); }; module example$tauttest = #include Prelude open example$taut use Nat, Zero, Succ, taut, TautArg in let id :: Bool -> Bool; id x = x; implies :: Bool -> Bool -> Bool; implies x y = not x || y; fun :: Bool -> Bool -> Bool; fun x y = implies x y || implies y x; in do Monad_IO putStrLn (System$Bool.show (taut Zero True)) putStrLn (System$Bool.show (taut (Succ Zero) id)) putStrLn (System$Bool.show (taut (Succ (Succ Zero)) fun))
Néhány absztrakt adattípus.
module concrete example$STACK = sig { type Stack a; empty :: (a :: #) |-> Stack a; push :: (a :: #) |-> a -> Stack a -> Stack a; pop :: (a :: #) |-> Stack a -> Stack a; top :: (a :: #) |-> Stack a -> a; isEmpty :: (a :: #) |-> Stack a -> System$Bool.Bool; }; module concrete example$QUEUE = sig { type Queue a; empty :: (a :: #) |-> Queue a; enqueue :: (a :: #) |-> a -> Queue a -> Queue a; dequeue :: (a :: #) |-> Queue a -> Queue a; first :: (a :: #) |-> Queue a -> a; }; module example$StackL :: example$STACK = #include Prelude struct { abstract type Stack a = List a; empty :: (a :: #) |-> Stack a; empty |a = Nil |a; push :: (a :: #) |-> a -> Stack a -> Stack a; push x xs = x : xs; pop :: (a :: #) |-> Stack a -> Stack a; pop xs = case xs of { (Nil) -> error "pop"; (_ : xs') -> xs'; }; top :: (a :: #) |-> Stack a -> a; top xs = case xs of { (Nil) -> error "top"; (x : _) -> x; }; isEmpty :: (a :: #) |-> Stack a -> Bool; isEmpty xs = case xs of { (Nil) -> True; (_ : _) -> False; }; }; module example$StackToQueue :: example$STACK -> example$QUEUE = \ (s :: example$STACK) -> #include Prelude open s use Stack, push, pop, top, isEmpty in struct { abstract type Queue a = Stack a; empty :: (a :: #) |-> Queue a; empty |a = s.empty|a; enqueue :: (a :: #) |-> a -> Queue a -> Queue a; enqueue x xs = app xs x; dequeue :: (a :: #) |-> Queue a -> Queue a; dequeue xs = pop xs; first :: (a :: #) |-> Queue a -> a; first xs = top xs; private app :: (a :: #) |-> Stack a -> a -> Stack a; app |a xs y = if (isEmpty xs) (push y (s.empty|a)) (push (top xs) (app (pop xs) y)); }; module example$usestack = #include Prelude open example$StackToQueue example$StackL use enqueue, first, empty in putStrLn (show (first (enqueue 1 (enqueue 2 empty))))
A Lista monad
module foo$monad = #include Prelude let xys = do Monad_List (x::Int) <- 2 : 3 : Nil (y::Int) <- 4 : 5 : Nil return (x*y) in putStrLn (System$List.show show xys)
Printf
module example$printf = #include Prelude struct concrete PrintfType :: String -> # PrintfType (Nil) = String PrintfType ('%':('d':cs)) = Int -> PrintfType cs PrintfType ('%':('s':cs)) = String -> PrintfType cs PrintfType ('%':( _ :cs)) = PrintfType cs PrintfType ( _ :cs) = PrintfType cs private printf' :: (fmt::String) -> String -> PrintfType fmt printf' (Nil) out = out printf' ('%':('d':cs)) out = \ (i::Int) -> printf' cs (out ++ show i) printf' ('%':('s':cs)) out = \ (s::String) -> printf' cs (out ++ s) printf' ('%':( c :cs)) out = printf' cs (out ++ c : Nil) printf' (c:cs) out = printf' cs (out ++ c : Nil) printf :: (fmt::String) -> PrintfType fmt printf fmt = printf' fmt Nil