A Cool programozási nyelv

Lexikális struktúra

Lexikális struktúra

A Cool lexikai elemei az egész számok, a típusazonosítók, az objektumazonosítók, a különleges jelek, a karakterláncok, a kulcsszavak és a fehér karakterek.

Egész számok, azonosítók és különleges jelek

Az egész számok a 0-9 számjegyek nem üres sorozata. Az azonosítók a kulcsszavaktól eltérő karaktersorozatok, melyekben betűk, számok és aláhúzás jelek lehetnek. A típusazonosítók nagy betűvel, az objektumazonosítók kis betűvel kell kezdődjenek. A különleges jelek az idézőjelek, az értékadás jele, stb.

Karakterláncok

A karakterláncok idézőjelek közé vannak zárva. Egy karakterláncon belül a \c sorozat a c karaktert jelenti kivéve a következő eseteket:

\b visszatörlés
\t tabulátor
\n újsor
\f kocsivissza

A karaktersorozatban újsor karakter és file vége jel nem fordulhat elő.

Megjegyzések

A Coolban kétféle megjegyzés van. A -- jelsorozattal a sor végéig helyezhetünk el megjegyzést, míg a (*, *) párossal blokkot tehetünk megjegyzésbe. Az utóbbi forma nem egymásba ágyazható.

Kulcsszavak

A Coolban a következő kulcsszavak vannak: begin, class, else, end, false, fi, if, in, inherits, is, isvoid, let, loop, pool, then, while, case, esac, new, of, not, true. A true és a false kivételével a kulcsszavak érzékenyek a betűnagyságra. A true és a false karaktersorozatokat is kis betűvel kell kezdeni, de a többi betű tetszőleges lehet.

Fehér karakterek

Fehér karakterek a következő karakterekből álló sorozatok: helyköz, újsor, \b, \f, \r, \t, \v.