A Cool programozási nyelv

Attribútumok

Attribútumok

Attribútumot a következőképpen definiálhatunk:

<azonosító> : <típus> [ <- <kifejezés> ];

A kifejezés statikus típusa az attribútum deklarált típusának megfelelő kell legyen. Ha nem adjuk meg kifejezés-t, akkor automatikusan inicializálódik a változó értéke.
Osztály létrehozásakor valamennyi attribútumot inicializálni kell. A kezdeti értékek meghatározása a legtávolabbi őstől kezdődik, egy adott osztályon belül az inicializálás a forrás szöveg szerinti sorrendben történik.
Az attribútumok lokálisak arra az osztályra, mely definiálta vagy örökölte őket. Az attribútumok nem újradefiniálhatók.

A void érték

Cool-ban minden változó kezdőértéket kap. A void érték minden típusnak adattagja, ha nem alkalmazunk inicializálást, akkor ez lesz a változó kezdeti értéke.
Az isvoid <kifejezés> utasítással kérdezhetjük le, hogy a kifejezés void értékű-e. Void-ot argumentumként is átadhatunk, értékül adhatjuk, mindenhol használhatjuk, ahol bármilyen érték megengedett, kivéve a case utasítást.