A Cool programozási nyelv

Alap osztályok

Alap osztályok

Object

Az Object osztály az öröklődési fa gyökere. Három metódusa van:

abort() : Object
type_name
() : String
copy
() : SELF_TYPE

Az abort felfüggeszti a program futását egy hibaüzenettel. A type_name visszaadja az osztály nevét egy String objektumban. A copy egy sekély másolatot készít az objektumról.

IO

Az IO osztály biztosítja az egyszerű input és output műveleteket. Ezek a következők:

out_string(x : String) : SELF_TYPE
out_int
(x : Int) : SELF_TYPE
in_string
() : String
in_int
() : Int

Az out_string és az out_int metódusok a paramétereiket írják ki. Az in_string metódus beolvas egy karakterláncot az első újsor karakterig, de azt már nem helyezi el a String-ben. Az in_int egy egész számot olvas, átlépve az esetleges bevezető fehér karaktereket. A szám utáni minden karaktert átlép az első újsor karakterig.

Int

Az Int osztály biztosítja az egész számokat. Nincs saját metódusa, csak amiket az Object-től örököl. Egy Int típusú változó kezdőértéke alapértelmezés szerint 0.

String

A String osztály biztosítja a karakterláncokat. 3 metódusa van:

length() : Int
concat
(s : String) : String
substr
(i: Int, l : Int) : String

A length visszaadja a karakterlánc hosszát. A concat a karakterlánc után fűzi az s karakterláncot. A substr a karakterlánc egy részét adja vissza az i pozíciótól l hosszan. A karakterek számozása 0-tól kezdődik. Alapértelmezés szerint a karakterláncok '"" sorozattal inicializálódnak.

Bool

A Bool osztály adja a true és false konstansokat. Alapértelmezés szeinrt egy Bool típusú változó false kezdőértéket kap.