A Cool programozási nyelv

Metódusok

Metódusok

Egy metódus definíciója a következő:

<azonosító>(<azonosító> : <típus>, ..., <azonosító> : <típus>) : <típus> is <kifejezés> end ;

A formális paraméterek el is hagyhatók. Egy formális paraméter teljesen elfedi az azonos nevű más attribútumokat.
A típusosság miatt az örökölt metódusok felüldefiniálása csak akkor lehetséges, ha az argumentumok száma és típusa, valamint a visszatérési típus megegyezik.