A C# programozási nyelv

Nyelvi elemek

Jelkészlet

C#-ban a programok karakterkészlete az Unicode Standard 3.0-ás szabványban foglaltakkal azonos. (Ennek ellenére a Microsoft az UTF-8-as kódolást javasolja inkább.). A lexikális elemek lényegében megegyeznek a C++-ban használtakkal. Új elem az Unicode szekvencia, mellyel Unicode karaktereket ábrázolhatunk: '\uXXXX', ahol X egy-egy hexadecimális számjegy.

Azonosítók

Az azonosító nevének választásakor a C#-nyelvben a következő szintaktikai szabályokat kell betartanunk:

Az azonosítókat az Unicode 3.0 szabvány ajánlásának megfelelően kell írni, ide értve az Unicode szekvenciákat is. Használható még az aláhúzás karakter (_) is.

Érdekesség, hogy a kulcsszavak a @ bevezető jellel használhatóak azonosítóként is (például: @bool). Ez a jel azonosítót nem vezethet be. Megjegyzés: ezt a lehetőséget a programok hordozhatósága illetve "átjárhatósága" miatt vezették be. A @ prefixű szimbólumok neve valójában @ nélkül kerülnek fordításra. Így attól függetlenül, hogy egy másik nyelv nem tartalmazza például sealed kulcsszót, és egy programban azonosítóként használják, C#-ban lehetőség van az azonosító közvetlen használatára.

Kulcsszavak:

abstract, as, base, bool, break, byte,case, catch, char, checked, class, const, continue, decimal, default, delegate, do, double, else, enum, event, explicit, extern, false, finally, fixed, float, for, foreach, goto, if, implicit, in, int, interface, internal, is, lock, long, namespace, new, null, object, operator, out, override, params, private, protected, public, readonly, ref, return, sbyte, sealed, short, sizeof, stackalloc, static, string, struct, switch, this, throw, true, try, typeof, uint, ulong, unchecked, unsafe, ushort, using, virtual, void ,while

A kulcsszavakban nem használható Unicode szekvencia: a cl\u0061ss ebben a formában hibás.

Literálok

Megjegyzések

A megjegyzéseket a megszokott //... , /* ... */ forma használható. Emellett a /// ... egysoros dokumentációs megjegyzések is elhelyezhetők. Ezeket a dokumentációs megjegyzéseket az XML szabványnak megfelelően kell (célszerű) írni, hogy a dokumentáció készítő segédprogram megfelelően tudja kezelni.