Az ELAN programozási nyelv

Párhuzamosság

11. Párhuzamosság

Az ELAN nyelv általam tanulmányozott leírásaiban nem találtam a párhuzamosság valamilyen szintű megvalósítására történő utalást. Ez alapján az ELAN nyelvben lehet hogy nincsen a párhuzamos programozást támogató nyelvi eszköz.