Az ELAN programozási nyelv

Absztrakt adattípusok

6. Absztrakt adattípusok

Az ELAN nyelv általam tanulmányozott leírásaiban "absztrakt adattípus" kifejezést így leírva eddig még nem találtam.
Az ELAN-ban vannak konkrét (azaz elemi) típusok, és a konkrét típusok felhasználásával pedig képezhetők összetett típusok.
ELAN-ban az elemi típusokból is és az összetett típusokból is képezhetők további származtatott típusok.
Az ELAN-ban használhatók paraméterezett típusok is.
Az ELAN a típust programegységként kezeli.