Az ERLANG programozási nyelv

Bevezetés

Az ERLANG egy deklaratív programozási nyelv, amely konkurens, valós idejű, elosztott, nagy hibatűréssel bíró rendszerek készítésére szolgál. A szerzők az Ericsson és az Ellemtel Computer Science Laboratories munkatársai.

Kidolgozását elsősorban az indokolta, hogy a 90-es évek elején nem volt a fejlesztők kezében fenti igényeknek eleget tevő programozási nyelv. Míg a szekvenciális programozás támogatására már széles körben ismertek voltak a C és Pascal nyelvek, a valós idejű rendszerek készítői számára az assembly volt az egyetlen eszköz.

A konkurencia magas szintű támogatásának bevezetését elsősorban olyan problémák vizsgálata motiválta, ahol a probléma természetéből fakad a magas szintű párhuzamosság (pl. valós idejű irányító rendszerek).

A nyelv fő jellemzői: