Az ERLANG programozási nyelv

Helyesség

A nyelv nem tartalmaz erre vonatkozó elemeket.