A Falcon programozási nyelv

Nyelvi elemek

Jelkészlet

A Falcon jelkészlete a teljes UTF-8 karakterkészlet. Ezek közül bármelyik szerepelhet mind azonosítóban, mind literálban, mind pedig kommentben. Vigyázni kell azonban mert a Falcon különbséget tesz a kis és a nagybetűk között, ezek külön karakternek számítanak.

Azonosítók

Mint azt említettük a nyelv azonosítói UTF-8 karaktersorozatok. Annyi megkötés van azonban, hogy az azonosítónak olyan jellel kell kezdődnie amit az UTF-8 nemzetközi karakterként/betűként definiál (azaz valamelyik nyelv érvényes betűje) vagy pedig az _ jellel (ez azonban bizonyos esetekben szemantikus jelentéssel is jár, lásd később). A többi jel tetszőleges számú karakter, szám vagy aláhúzásjel lehet.

Literálok

A Falcon háromféle literált engedélyez: String, Egész és Lebegőpontos számokat. A Stringliterál egy karaktersorozat macskakörmök (") közé zárva. Egy Stringliterál tetszőleges hosszú lehet, több soron keresztül is folytatódhat. Az utóbbi esetben a Falcon nem veszi figyelembe az új sorok elején lévő whitespace karaktereket, ezzel a kód átláthatósága jelentősen javul.

Az egész számok magukban foglalnak bármilyen pozitív vagy negatív számot, leírásuk magáért beszél (pl. 42, 0, -2). A Lebegőpontos számok leírhatóak a klasszikus módszerrel (pl. 1.2, 0.0001) vagy tudományos alakban is (pl. 1.34e15). Minkét esetben használhatunk oktális és hexadecimális számokat is ezeket a C-hez hasonlóan a 0x és a 00x prefix előzi meg.

Megjegyzések

A Falcon oly sok nyelvhez hasonlóan támogatja a sor- és a blokk-kommenteket. Az előbbit a megszokott // jellel jelezzük, az utóbbit pedig a /* és */ párral. A sorkomment a // jeltől a sor végéig érvényes míg a blokk-komment a nyitó és a záró jelzés között. Ha az első sor a #-el kezdődik, abban az esetben a Falcon figyelmen kívül hagyja, ugyanis Unix rendszereken ott tudjuk definiálni a script interpreterének az elérési útját (pl. #! /usr/bin/falcon).