LLVM Assembly programozási nyelv

Helyesség

A nyelv nem tartalmaz helyességbizonyítási eszközöket.