LLVM Assembly programozási nyelv

Nyelvi elemek

Jelkészlet

Az assembly fájlokban minden UTF-8 kódolású karakter alkamazható.

Azonosítók

A nyelvben három különböző típusú azonosító van használatban, különböző célokra:

Literálok

Egész literálok

Előjeles egész számok decimális alakban. Például: 16, -452. A rugalmas típusrendszer miatt egészen nagy értékek is használhatók.

Lebegőpontos literálok

Megadhatók decimális (például: 123.421) és exponenciális (például: 1.23421e+2) alakban is, illetve hexadecimálisan. Az assembler csak olyan értékeket fogad el decimális formában, melyek pontosan ábrázolhatók. Például az 1.25 érvényes érték, de az 1.3-at elutasítja.

Megjegyzések

A nyelvben nincs többsoros megjegyzés. A pontosvesszővel kezdett megjegyzés a sor végéig tart:

%0 = add i32 2, 40 ; megjegyzés - az eredmény 42