Maya Embedded Language

Tipusok, változók deklarációja, operátorok

int

float

string

vector

matrix

Változók deklarációja

Típuskonverziók

típusról típusra
int float string vector matrix
int ($i) rendben rendben rendben <<$i, $i, $i>> hiba
float ($f) törtrész nélkül rendben rendben <<$f, $f, $f>> hiba
string törtrész nélkül ha számmal kezdődik, egyébként 0 rendben ha számmal kezdődik, egyébként 0 rendben Rendben, ha vektorral kezdődik hiba
vector a vektor hossza törtrész nélkül a vektor hossza

3 lebegőpontos szám szóközzel elválasztva rendben [1][3]-as mátrixokra rendben, különben hiba
matrix [1][3]-as mátrixokra a mátrix hossza törtrész nélkül [1][3]-as mátrixokra a mátrix hossza hiba [1][3]-as, vagy kisebb mátrixokra rendben, különben hiba rendben

Tömbök

Operátorok

Szimbólum Jelentés Érvényesség
+ plussz int, float, string, vector, matrix
- mínusz int, float, vector, matrix
* int, float, matrix: szorzás
vector: skalár szorzás
int, float, vector, matrix
/ osztás int, float, vector, mátrix (int-tel, float-tal)
% maradékképzés int, float, vector
^ kereszt szorzás vector