Maya Embedded Language

Vezérlési szerkezetek

Feltételes vezérlésre a C nyelvben megszokott feltételes utasításokat használhatunk az ott megszokott módon (if, elseif, else, ? : ;, switch - case). Természetesen ciklusok használatára is van lehetőségünk, ezek szintén megegyeznek a C nyelvben megtalálhatókkal, (while, do-while, for, continue, break) de kiegészülnek még egy hasznos ciklus szerkezettel: A for-in szerkezettel, mely segítségével egy tömb elemeit (például egy szelekció tömböt) tudunk hatékonyan bejárni.

A for-in szerkezet szintaxisa egy példán bemutatva

for ($item in $array) { /* utasítás */; }