A Mathematica programozási nyelv

Objektum-orientált programozás

Objektum-orientált programozás

Az objektum orientált programozást támogató eszközök közül a Mathematica az egységbe zárást támogatja, mivel listák elemei nem csak értékek, hanem kifejezések, alprogramok is lehetnek. A láthatósági korlátozások azonban nincsenek bevezetve.

Az operátor-túltöltést a Mathematica azon képessége teszi lehetővé, hogy függvényeket több lépésben is definiálhatunk, amennyiben az argumentumokra különböző mintázatokat adunk meg, ezáltal például különböző "típusokra" (különböző mintára illeszkedő kifejezésekre), vagy különböző argumentumszámra definiálhatjuk az értékét. Például a faktoriális kiszámítását megadhatjuk úgy, hogy az 1 argumentumra az értéke 1, n-re n-1 faktoriális szorozva n-nel.

Mindezek ellenére a Mathematica nem tekinthető objektumelvűnek.