Az NXT-G programozási nyelv

Párhuzamosság

1. Szintaxis

A nyelv meglehetősen egyszerűen, egy Legó sáv lehúzásával definiálja a párhuzamos szálakat.
seq02
seq03
seq04

2. Ütemezés

Az NXT-G nem garantálja a szálak ütemezésének módját, egyedül az indításuk történik úgy, ahogyan a kódban megterveztük. Ha szinkronizálni szeretnénk a folyamatainkat, azokat ügyesen összeállított szemaforok segítségével tehetjük meg kihasználva azt a tulajdonságot, hogy addig nem hajtható végre egy blokk, amíg a bemenő adatkábelei ki nem értékelődnek.

sema01