Az NXT-G programozási nyelv

Alprogramok, modulok

A nyelv blokkjai az alprogramokhoz állnak legközelebb, így leginkább ebben a szemléletben lehet a nyelvről beszélni.

1. MyBlock

Lehetőség van saját blokkok készítésére, ezeket a nyelv a "MyBlock" kategória alá fogja elrakni. A saját blokkoknak külön ikont állíthatunk be, illetve kis ügyeskedés árán akár saját data hub-bal is elláthatjuk.

2. Paraméterátadás, Data Hub

drótok színe, típushiba

A nyelvben a dinamikus paraméterátadáshoz használt módszer a "drótozás". A blokkok közötti adatáramlásért felelős adatkábeleket a megfelelő csatlakozókba kötve definiálhatunk paraméterátadásokat.
Fontos megemlíteni, hogy egy blokk futása egészen addig nem kezdődik el, amíg minden hozzá tartozó adatkábel kiértékelése meg nem történt! Ez különösen párhuzamos programfejlesztésnél jön elő.
hub01
A kábelek különböző színűek attól függően, hogy milyen típusúak.
A kábelek mindig futási időben értékelődnek ki, akkor is, ha egy már definiált értéket húzunk át, mert ezeket az előre definiált értékeket is általában meg lehet változtatni.
A típushibásan bekötött kábelnél szürke színnel jelzi, hogy rossz, és azt a kábelt nem fogja a programba belefordítani.


hub02
[A] Bemenő csatlakozó [B] Kimenő csatlakozó [C] Number típusú adatkábel (sárga színű) [D] Logic típusú adatkábel (zöld színű) [E] Text típusú adatkábel (narancs színű) [F] Törött, hibás adatkábel (szürke színű)

Ha egy bemenő csatlakozó rendelkezik kimenő csatlakozóval is, akkor a kimenő oldalon a módosítás nélküli bemenő adat fog megjelenni. A kimenő csatlakozót csak akkor lehet használni ebben az esetben, ha van a bemenőre kötve valami, különben hibás kábelként fogja jelezni a kimenőt.

Ha egy blokk input csatlakozójára kapcsolunk egy adatkábelt, akkor az ott átadott adatnak (a típushelyesség mellett) benne kell lennie az adott input csatlakozó típusértékhalmazában. Ha ez nem így történik, két lehetőség van: