A GNU Octave programozási nyelv

Lexikális elemek

Az Octave ábécéjének alapja az angol ábécé, a számjegyek, valamint egyes szimbólumok. Az azonosítók elnevezésére betûk, számjegyek illetve aláhúzás jelek sorozatát használhatjuk, egy kikötéssel: az elsõ pozícióban nem állhat számjegy. Az Octave megkülönbözteti a kis-, és nagybetûket. A változónevek hosszára nincs felsõ határ, de ritkán hasznos 30 karakternél hosszabb változókat használni. Érvényes változónevek például:

x x15 __valami__12__

Az olyan __valami__12__-hez hasonló neveket, amik elején és végén két-két aláhúzásjel van, az Octave belsõ használatra tartja fenn, ezért nem tanácsos ilyen neveket használni, kivéve, ha a dokumentált belsõ változókat, vagy konstansokat szeretnénk elérni.

Szép számmal vannak beépített változók, elõre definiált szimbólumok, környezeti változók. Ezek közül néhány konstans, így ezek értéke nem módosítható, a többi viszont a változókhoz hasonlóan használható, figyelembe véve, hogy ezek értékét az Octave automatikusan is változtathatja.

Az Octave-ban a megjegyzések # vagy % jellel kezdõdnek és sor végéig tartanak. Az Octave interpreter ignorálja ezen szövegeket. A help parancs nem csak a beépített függvények esetén nyújt segítséget, hanem képes megtalálni az elsõ komment blokkot a függvény kódjában, melyet a help függvénynév paranccsal lehet lekérdezni.

Kulcsszavak

Az alábbi azonosítok és kulcsszavak nem használhatók változók illetve függvények neveként:

all_va_args endwhile break for case function catch global continue gplot else gsplot elseif if end otherwise end_try_catch return end_unwind_protect switch endfor try endfunction unwind_protect endif unwind_protect_cleanup endswitch while

A következõ parancs jellegû függvények is különlegesek. Egyszerû változó névként szerepelhetnek, de nem használható függvények formális paramétereként, illetve struktúra változóinak neveként.

casesen echo load show cd edit_history ls type chdir format more which clear help run_history who diary history save whos dir hold set