A SICAD programozási nyelv

Utasítások, vezérlési szerkezetek

A felhasználó a rendszert egy hatékony grafikus parancsnyelv segítségével kezeli. A SICAD-Base maga több mint 200 parancsot tartalmaz. Ezek főbb típusai a következők:

Az alap parancskészlet mellett vannak speciális parancsok is, amelyek szintaxisukban eltérnek a hagyományos parancsoktól

Az alaprendszer által támogatott grafikus elemek:

Szintaxis

A SICAD parancsok formája és hatása azonos mind interaktív, mind batch módban. A parancsok egyenként egymás után hajtódnak végre. A fentiek miatt minden parancs függhet a megelőző parancsok eredményétől. A parancsokat csoportokba lehet osztani.
A parancsok nagy részét a SICAD alapparancs-készlete teszi ki. Az alap parancsok egységesített szintaxissal rendelkeznek.

Szekvencia

Egy parancsbevitel (input) több parancsból állhat, melyeket pontosvesszővel kell elválasztani:

parancs [;parancs]...

Elágazás, vezérlésátadás

Egy egyszerű parancs beviteli alakja a következő:

[parancs címke] [IF-kifejezés] parancs

A parancs címke az eljárásokban ágak létrehozására szolgál. Alakja:

.címkeszimbólum

A címkeszimbólum legfeljebb 8 alfanumerikus karakterből álló szó.

Elágazás

Az elágazásokat a címkék elhelyezése teszi lehetővé. Az IF kifejezés a parancs lefutását egy feltétel teljesülésétől teszi függővé. Mint ilyen a futás vezérlő parancsok közé sorolható. A kis és nagybetűk között a rendszer nem tesz különbséget, kivéve a szövegkonstansokat és a UNIX fájlneveket.

Vezérlésátadó utasítás

A GOTO utasítás hatására a futtatás a megadott címkétől folytatódik. Ha ciklustörzsbe ugrunk, akkor vagy figyelmeztetést, vagy hibát kapunk futás közben. Ha a címke nem található, akkor hibával leáll az eljárás. Elágazás a parancshoz adható feltétel használatával valósítható meg.

Ciklusok

A ciklus törzsét a DO ENDDO parancspár fogja közre. A DO utasítás paramétere egy ciklusváltozó (egész v. valós), egy kezdeti érték és egy végérték. A szokásos FOR ciklust valósítja meg. A ciklusváltozónak a törzsben nem szabad értéket adni.

A nyelv más módon is lehetővé teszi parancsok bizonyos számú ismétlését:

parancs_neve [ismétlés_specifikáció] paraméterek_specifikációja

A parancs neve azonosítja a végrehajtandó parancsot. Ez egy alfanumerikus szó maximum 8 karakterből, és az első karakter betű kell, legyen.
Az ismétlés specifikációnak két variánsa lehet:

A paraméter specifikáció több paraméter-rekordból állhat, melyeket a "^" karakter választ el egymástól:

paraméter rekord [^paraméter rekord]...

Ha több paraméter rekordot adunk meg, akkor a parancs minden paraméter rekordra végrehajtódik egymás után. Ezt implicit parancsismétlésnek hívjuk. Ha egy parancsban explicit (ismétlés specifikációval adott) és implicit parancsismétlést is adunk, akkor az explicit ismétlés végrehajtódik az egész parancsra a többszörös paraméter rekorddal. Ennek következtében a paraméter rekordok miatt egy belső ciklus is lesz a parancsismétlésben.

Egy önálló paraméter rekord a következő felépítésű:

állandó paraméterek - opcionális paraméterek - pozíció paraméterek

Blokk utasítás

A SICAD nyelv nem alkalmaz blokkstruktúrát.