A SICAD programozási nyelv

Alprogramok, modulok

Eljárások

A SICAD parancsnyelv lehetőséget ad a gyakran használt parancsszekvenciák eljárásként való definíciójára. Az eljárásokat permanensen tárolhatjuk ún. eljárás könyvtárakban. Ezen könyvtárak kezelésére külön parancsok vannak. Az eljárások paraméterezhetőek, lehet több bemenő és kimenő paraméterük is. A bemenő paramétereknek default értéket is adhatunk. Az eljárások futása közben lokális változóterületen dolgozunk, kivéve a globális változókat (%gxn). Az eljárások tetszőleges más eljárásokat hívhatnak meg. Mindezek miatt ez egy erős és jól használható eszköz.

Eljárások írása

Egy tetszőleges editorban elkészített eljárást közvetlenül nem tudunk meghívni, előbb el kell helyezni egy eljárás könyvtárban és ennek a könyvtárnak nyitottnak kell lenni a hívás pillanatában. Egy eljárás tárolását a PADD parancs végzi.

Az eljárásokat ugyanakkor közvetlenül beírhatjuk a SICAD interaktív ablakába is. Az eljárás elejét a PROCN, a végét az ENDP parancs jelzi.

Eljárások alakja

Az eljárást a PROCN parancs vezeti be, és az ENDP parancs jelzi a végét. Az eljárás elején található a dokumentációs rész, ahol leírhatjuk, hogy az eljárás mire való, ill. más hasznos információkat. A dokumentációs részt a DOCBEG és DOCEND parancsok közé kell foglalni.

Ezután következik a paraméterleíró rész. Itt adhatjuk meg, milyen kimeneti és bemeneti paramétereink lesznek, ezek mely SICAD változóhoz kapcsolódnak. A paraméterleírás után található utasítások alkotják a törzset. A nyelv nem alkalmaz blokkstruktúrát, így egyszerűen a parancsok felsorolása következik a megfelelő sorrendben. Lehetőség van egyszerű elágazások illetve iterációk létrehozására is.

Eljárások paraméterezése

A paraméterleírást a PARBEG PAREND pár fogja közre. Itt sorolhatjuk fel a bemenő (IN) és kimenő (OUT) paramétereinket. A paramétereknek nevet kell adni, továbbá meg kell adni, hogy mely SICAD vagy szabadon definiálható nevű változóba/-ból töltődjön az értéke. Ha a változó szabadon definiált nevű, akkor a típusát is explicit meg kell adni.

A bemenő paramétereknél adható default érték is, ami csak konstans érték lehet. Az eljárás hívásakor a paramétereket név szerint kell azonosítani, és aminek nem adtunk default értéket, azokat kötelezően meg kell adni.

A kimenő paraméterekhez meg kell adnunk a változókat, amiben az értéke fogjuk megkapni.