A TypeScript programozási nyelv

Utasítások, vezérlési szerkezetek

Minden utasítás és vezérlési szerkezet szintaxisa és használata pontosan megegyezik a Javascript-ben lévő szerkezetekkel.