A TypeScript programozási nyelv

Absztrakt adattípusok

Szintaxis

Javascript-től eltérően a nyelv lehetőséget biztosít az interfészek (interface), osztályok (class) és modulok (module) deklarálására.

module Persons { interface IPerson { name: string; age: number; } class Person implements IPerson { public name: string; public age: number; } }

Láthatósági szabályok

Modulokban deklarált változókat, függvényeket, interfészeket, osztályokat és belső modulokat export kulcsszóval kell megjelölni, ha a modulon kívül is szeretnénk használni.

Osztálytagoknak kétféle láthatósága lehet: public és private. Alapértelmezett láthatóság a public.

A Javascript-ben lévő láthatósági szabályok itt is érvényesek.