A TypeScript programozási nyelv

Sablonok

Generikus függvények

Ha egy függvény implementációja típus paramétert tartalmaz, akkor ezt a függvényt generikus függvénynek nevezzük. A típus paraméter egy mechanizmust biztosít a paraméter és a visszatérési típus kapcsolatának kifejezésére. A függvény implementációjának szignatúrájában deklarált paraméterek benne vannak a szignatúra és függvény implementációjának hatókörében. Egy példa generikus függvényre:

interface Comparable { localeCompare(other: T): number; } function compare>(x: T, y: T): number { if (x == null) return y == null ? 0 : -1; if (y == null) return 1; return x.localeCompare(y); }

Tudjuk, hogy az ’x’ és az ’y’ típusa a megszorított Comparable altípusa és ezért kell, hogy legyen compareTo metódusuk. A generikus függvényhívás típus argumentumait explicit megadhatjuk, vagy ha ez lehetséges, kikövetkeztethetjük a hívás helyén.