A VIRT programozási nyelv

Helyesség

Az Virt nyelv nem támogatja a helyességbizonyítást.