A VBscript programozási nyelv

Helyesség

Helyesség

Helyesség

A VBScript-ben nincsenek helyességbizonyítást támogató eszközök.