A VBscript programozási nyelv

Kivételkezelés

Kivételkezelés

Szintaxis

A VBScript három kulcsszó használatával biztosítja a kivételkezelés használatát. Ezek a try, catch és a finally. A try részben megpróbálja végrehajtani az utasításokat. Ha hiba lép fel, a catch ágban lekezeli. A finally ág pedig még lefut, mielőtt abortalna a program.
A try-catch-finally blokk általában a következő képpen néz ki:

Try [ tryStatements ] [ Catch [ exception [ As type ] ] [ When expression ] [ catchStatements ] ] [ Exit Try ] ... [ Finally [ finallyStatements ] ] End Try

Konkrét példa try-catch-finally -re:
Sub Func1 Try DoLog "Starting" Dim i : i = 65535 ^ 65535 MsgBox "Should not see this" Catch e Select Case e.Number Case 6 DoLog "Overflow handled!" Case Else DoLog "Unhandled error " & e.Number & " occurred." End Select Finally DoLog "Exiting" End Try End Sub