A VBscript programozási nyelv

Objektum-orientált programozás

Objektum-orientált programozás

Osztályok

Szintaxis:

Az osztályban a tagok lehetnek Private vagy Public kulcsszóval deklarálva. Ha Private -tal deklaráljuk, csak az osztályon belül lesz látható. Public az osztályon belül és kívül is látható lesz. Ha nem adjuk meg, melyik legyen, automatikusan Public lesz.

Class name statements End Class

Példa osztályra:

Class Customer Private m_CustomerName Private m_OrderCount Private Sub Class_Initialize m_CustomerName = "" m_OrderCount = 0 End Sub ' CustomerName property. Public Property Get CustomerName CustomerName = m_CustomerName End Property Public Property Let CustomerName(custname) m_CustomerName = custname End Property ' OrderCount property (read only). Public Property Get OrderCount OrderCount = m_OrderCount End Property ' Methods. Public Sub IncreaseOrders(valuetoincrease) m_OrderCount = m_OrderCount + valuetoincrease End Sub End Class Dim c Set c = New Customer c.CustomerName = "Fabrikam, Inc." MsgBox (c.CustomerName) c.IncreaseOrders(5) c.IncreaseOrders(3) MsgBox (c.OrderCount)

Objektumok