A VBscript programozási nyelv

Nyelvi elemek

Nyelvi elemek

Jelkészlet

A nyelv jelen implementációiban az ASCII karakterkészlet jelei szerepelhetnek a programkódban. A program lexikális elemeit szükség esetén whitespace-jelekkel határolhatjuk el egymástól. Az utasításokat pontosvessző választja el egymástól. A nyelv nem teljesen case sensitive, azaz nem különbözteti meg a kis- és nagybetűket a parancsoknál és a változóneveknél, de minden másnál igen.

Azonosítók

Literálok

Fenntartott szavak